Søvnutfordringer

Søvnutfordringer

Å forstå hva søvn er, og hvordan spedbarnssøvn og sovemønstre utvikler seg gjennom spedbarnsalder har fram til nylig vært lite kjent. Hvert barn har sin stil og denne kan være preget av ulike grader av robusthet eller sårbarhet.

 

Den norske Psykologforeningen har publisert en informasjonsfilm om søvn og søvnvansker hos spe- og småbarn som det er viktig at helsepersonell kjenner til. Følg denne lenken og du blir sendt videre til både tekst og en video om dette tema!  Søvn hos sped- og småbarn