Motorisk utvikling

Motorisk utvikling

En av spedbarnsforskningens pionerer (B. Brazelton) beskriver spedbarnets totale utvikling som uløselig knyttet til barnets “driv” mot å få kontroll over  bevegelsene, styrke og koordiansjon til å komme seg opp og fram[21] [22]. Evnemessig, følelsesmessig og bevegelsesmessig utvikling er nært sammenvevd[11]. For barn som har behov for hjelp til å nå ulike milepæler er også måten hjelpen gis avgjørende. Barnefysioterapeut Gunn Kristin Øberg har vist at fysioterapeuters sensitivitet i samspill og aktivitet med sårbare barn er avgjørende for hvorvidt barnet klarer nyttiggjøre seg utviklingsstøttende hjelp[32].
Det er dessuten dokumentertet at prematurt fødte barn i Norge fortsatt identifiseres med betydelige forsinkelser hva angår motorisk utvikling[33].

Under vises en oversikt hentet fra Ulvunds bok ” Forstå ditt barn 0-2″[34].

Ferdighet Gjennomsnitt Variasjon
Løfter hode og bryst i mageleie 8 uker 3-20 uker
Snur seg fra side til rygg 8 uker 3-20 uker
Sitter med støtte 3 mnd 2-6 mnd
Sitter alene 7 mnd 5-9 mnd
Krabber 7 mnd 5-11 mnd
Reiser seg opp 9 mnd 6-12 mnd
Står alene 11 mnd 9-16 mnd
Går med støtte 9,5 mnd 7-12 mnd
Går alene 12 mnd 9-17 mnd
Går opp trapper med hjelp 16 mnd 12-23 mnd
Går opp trapper alene 25 mnd 18-30 mnd

I samarbeid med en mediebedrift har Høgskolen i Bergen laget en film om barns motoriske utvikling. Filmen viser konkrete utviklingssteg, ulike reflekser og hvordan noen av disse gradvis innlemmes i målrettede bevegelser mens andre forsvinner. Høgskolelektor Karen Klepsvik står bak filmen. Den er en verdifull kunnskapskilde for alle som skal bygge egen kunnskap om barns motoriske utvikling.

Skjermdump fra "nrk.no"
Skjermdump fra "nrk.no"

Vi følger de to babyene Marius og Tomine sin motoriske utvikling steg for steg, fra de er fem dager gamle til de er 15 måneder. Dokumentaren gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk i barnets første leveår. Høgskolelektor Karen Klepsvik står bak filmen. Produsert av Mediesenteret, Høgskolen i Bergen.