Mor-barn-vennlig Initiativ (MBVI)

Mor-barn-vennlig Initiativ (MBVI)

Dette er et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn. WHO/UNICEF har formulert 10 forskningsbaserte krav som en føde-/barselavdeling må innfri for at den skal kunne erklæres mor-barn-vennlig[53]. Prosjektet kan sees på som en del av kvalitetssikringen av rutinene ved norske fødeavdelinger.

10 TRINN FOR Å BLI GODKJENT SOM MOR-BARN-VENNLIG FØDESTED

Et mor-barn-vennlig fødested skal:

  1. Ha en skriftlig ammeprosedyre som rutinemessig formidles til alt helsepersonell ved avdelingen.
  2. Tilby opplæring slik at det er mulig for personalet å følge ammeprosedyren.
  3. Bidra til å spre informasjon til gravide om fordelene ved brysternæring og om hva de kan gjøre for å få til ammingen.
  4. Sørge for at mor og barn etter en normal fødsel kan ha uforstyrret hudkontakt i minst én time, eller til barnet er rede til å suge og den første ammingen har funnet sted.
  5. Vise mødre hvordan de skal amme og hvordan de kan opprettholde melkeproduksjonen selv om de midlertidig skilles fra sine spedbarn.
  6. Ikke gi nyfødte barn noen annen form for næring eller drikke enn morsmelk, unntatt når det er medisinsk grunn til det.
  7. Gi mor og barn anledning til å være sammen 24 timer i døgnet.
  8. Oppmuntre til amming etter behov, såkalt selvregulering.
  9. Unngå bruk av narresmokk eller flaskesmokk til brystbarn, iallfall til ammingen er veletablert.
  10. Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde-/barselavdelingen og helsestasjonen.

Helse Sør-Øst har utarbeidet et e-læringskurs om vellykket amming som er ment å være en del av sertifiseringen til å bli en mor-barn-vennlig avdeling. 

ANBEFALT LESING

Mer informasjon om MBVI og amming: Ammehjelpen 

Mor-barn-vennlig drift i 20 år. Føde-barsel avdelingen på UNN feires (2017). Fra Pingvinavisa