NBO – samspillsveiledning

NBO - samspillsveiledning

Newborn Behavior Observation (NBO) er en ressursorientert og kontekst-sensitiv metode for å veilede/samtale med nye foreldre de tre første månedene av barnets liv[1]. NBO-tilnærmingen gjør bruk av 18 observasjonselementer. I hver seanse med en ny familie brukes de elementene som passer, alt etter barnets tilstand, tilgjengelighet og foreldrenes kapasitet til å delta. NBO skaper således en ramme hvor foreldre og veileder i fellesskap kan utforske og undre seg over hvem barnet er og hvordan hun/han uttrykker seg[49]. I Norge var det tre sykepleiere fra Tromsø som først lærte seg denne metoden[50].

Hovedfokuset ligger i å:

  1. Se hva barnet forteller med kropp og uttrykk.
  2. Styrke foreldre-barn-relasjonen.
  3. Bygge allianse mellom familie og hjelper.

NBO-tilnærmingen bygger på mange tiår med spedbarnsforskning og kunnskap om hva som fremmer god tilknytning, trivsel og utviklingsfremmende samspill mellom barn og foreldre, samt god dialog mellom foreldre og profesjonelle hjelpere. Barn og foreldre påvirker hverandre kontinuerlig, og dette farger hvordan de oppfatter hverandre:

  • barnet kan føle seg elsket, trygg og ivaretatt, men også stresset, spent, urolig.
  • foreldre kjenner noen ganger at du er min, nydelig, søt, avhengig, hjelpetrengende, men også slitsom, rar, skrikete, uforståelig.

Med å ta utgangspunkt i barnets uttrykk og atferd i kroppen, bevegelsene, måten å sovne og våkne på, trøstbarhet, sosialitet og tegn på reguleringsevne hjelper vi foreldre å forstå barnet sitt bedre. Dette kan gjøre det lettere for foreldre å bli begeistret for barnet sitt.

NBO-metoden ble lansert i Boston USA i 2007[1]. En relativt liten amerikansk studie fant at metoden dempet depressive symptomer hos nye mødre[51].

Tilgang til NBO-opplæring i Norge
Siden 2012 har RBUP øst og sør via Nasjonalt kompetansenettverk for spe- og småbarns psykiske helse hatt lisens til å drive opplæring i NBO-metoden. Faglig leder er psykolog/forsker Kari Slinning. Helsesøster Unni Tranaas Vannebo er nasjonal koordinator. Forespørsler om utdanning rettes til koordinator (utv@r-bup.no). NBO-utdanningen er beskrevet på RBUPs hjemmeside, der det finnes oppdatert informasjon om nye kurs.

Syv sertifiserte NBO-trenere driver NBO-opplæring i Norge (2021), hvorav to bor i Tromsø (Inger Pauline Landsem og Nina Cheetham).
I en masteroppgave har Cheetham presentert funn fra en studie hvor nye mødre fikk veiledning etter denne metoden[52]. Landsem har forfattet en kunnskapsbasert veildningsbok til nybakte foreldre[6]. Denne boka var inspirert av hennes kjennskap til NBO-metoden og lignende rammeverk[22] [35].

ANBEFALT LESING

Cheetham NB, Landsem IP, Tunby J. Øker trygghet hos nybakte foreldre. Sykepleien 2011 Artikkel 

Cheetham NB (2011). Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Masteroppgave, UiT, Norges Arktiske Universitet, Tromsø.

Tunby J, Landsem IP, Cheetham NB. Hva er god barselomsorg. Nordlys 2011 Kronikk

Landsem IP, Brøndbo S (2012). En bedre start for deg og din baby. Hvordan forstå ditt nyfødte barn? Landsem forlag (160 s), Tromsø. www.enbedrestart.no