Lett for tiden

Lett for tiden

Barnet som er «lett for tiden» eller bare født litt for tidlig En del av rådene som er beskrevet under gjelder mødre og barn innlagte på barselavdelingen. Mange av dem gjelder også etter at barnet er utskrevet. Det anbefales å sjekke om barselavdelingen har spesielle retningslinjer for denne typen pasienter og å følge dem. Noen nyfødte barn har av ulike grunner lav fødselsvekt eller er født litt før termin. Andre barn kan ha hatt en ekstra langvarig og komplisert fødsel og er sårbare av den grunn. Disse barna bør få tettere oppfølging de første dagene etter fødsel[68] [70]. Premature barn (<37 svangerskapsuker) har lavere blodsukkernivåer og mindre energireserver i form av fett og glykogen[68] [70]. Vekstretardasjon (lav vekt i forhold til alder) hos fosteret forekommer i 3 – 10 % av alle svangerskap. Dette defineres vanligvis som fødselsvekt under 10-persentilen for gestasjonsalder[69]. Vekstretarderte barn (small for gestational age, SGA) kan ha hypoglykemi (for lavt blodsukker) allerede i fosterlivet.

Tettere oppfølging kan bety:

Fokus på at barnet får hjelp til å holde på kroppsvarmen:

 • Holdes tørr rett etter fødsel og har teppe på når han ligger på mammas bryst
 • Lue på hodet
 • Sokker på beina
 • Hud mot hud med mammas dyne på
 • Svøpt i teppe, eventuelt ekstra teppe på
 • Varmt rom: Stelles i varmt rom eller under varmelampe
 • Temperaturkontroll: Måling av temperatur; ideelt mellom 36,5 og 37,5.

Fokus på at barnet får i seg næring/holder stabilt blodsukker:

 • Stabil og riktig kroppstemperatur
 • Regelmessig observasjon av barnet. Fokus på hudfarge/slapphet/irritabilitet/våkenhet/temperatur
 • Blodsukkerkontroller: Blodsukker > 2,6 mmol/l fra første levedøgn.
 • Ekstra ammeveiledning/observasjon av barnets ammekapasitet
 • Vurdering av tilskudd av væske/mat: 4-6 våte bleier/døgn
 • Legg merke til barnets hudfarge med tanke på hyperbilirubinemi. Disse barna kan ha økt forekomst av gulsott.

Fokus på foreldretrygghet/samspill:

 • Se punktene under “Om tilknytning, kontakt og samspill”
 • Skjermes for støy og for mye uro, det er ekstra krevende for sårbare barn å venne seg til livet utenfor livmor.
 • Vurder hjemmesituasjonen og foreldretrygghet

Ta kontakt med barnelege/ ansvarlig lege hvis du er i tvil om barnet har det bra.
Vurder tidspunkt for hjemreise; kanskje barn og foreldre trenger litt ekstra tid på barselhotellet/barselavdelingen.

ANBEFALT LESING

Haram K, Gjelland K. Vekstretardasjon hos fosteret. Tidsskrift for den norske legeforening. 2007 Artikkel