BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats

BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en modell for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre. En elektronisk stafettlogg, ulike verktøy og veiledninger skal bidra til en tidligere innsats. Denne metodikken er i bruk i mange kommuner.

 

Mer informasjon om modellen finner du på KorusNords nettside.

Anbefalt lesing

Voksne for barn.