BTI- Bedre Tverrfaglig Innsats

BTI- Bedre Tverrfaglig Innsats

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) startet i Norge som et prosjekt ledet av Helsedirektoratet. Det retter seg mot barn i risiko i alderen 0 – 18 år. Forebygging av rusproblemer er sterkt vektlagt på prosjektets egne nettsider.

For barn i barnehage-alder anbefales følgende tiltak:

Tiltakene presentreres med utgangspunkt i anbefalinger fra Barne- og familiedepartementet og anbefalinger av en forskergruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet som er ansvarlig for rapporten “Forebyggende innsatser i skolen” 2006 (“Nordahl-utvalget”). Utdypende informasjon om de ulike tiltakene finnes på BTIs hjemmeside.

Henholdsvis under Forebygging.no og på Ungsinn.no finner du en presentasjon av tiltak/program anbefalt enten av Barne- og familiedepartementet eller av forskergruppen.