Barnets mentale utvikling

Barnets mentale utvikling

En god utvikling hos barnet (evnemessig, følelsesmessig, sosialt og motorisk) forutsetter en god balanse mellom spenning og mestring/hvile [7].

Moderat spenning (sunt eller tålelig stress) bidrar til utvikling[7] [8], mens gjentatt eller vedvarende spenning (negativt stress) bryter ned barnets mulighet for likevekt/balanse, hemmer utvikling og øker risikoen for skjevutvikling[9] [10]. Prematurt fødte barn er spesielt sensitive for denne type ubalanse [9].

Balansepunktet vil variere i ulike situasjoner avhengig av dagsform, omgivelser og tryggheten hos de nære voksne som er tilstede. Det vil også variere fra barn til barn og med ulike aldre. Derfor er det enkelte barn den viktigste rettesnoren og ikke våre forventninger om hva et barn på et gitt tidspunkt bør tåle eller mestre.

Dette setter hjelpere i profesjonelle roller (med ansvar for å oppdage barn i risiko og/eller familier i behov av ekstra tiltak) under press fordi fagkunnskap, normer og terskler for når man bør “vente og se” baserer seg på standarder, gjennomsnitt – og ikke individuelle barn. Forskning beskriver hyppig høy stabilitet i rapporterte vansker hos barn. Man bør med andre ord ikke vente og se så lenge – spørr heller etter vurderingshjelp i ditt tverrfaglige miljø!

Barnets lek er mer enn tidsfordriv.

Det er barnets måte å tolke og forstå verden rundt seg på og lære seg å kjenne på sine egne følelser og forstå andres.

Videoen “Lekens kraft” gir en god innføring i å forstå betydningen av lek.

Barns vei til å lære å lese går gjennom å høre ord, mange ord, gjennom de første leveårene. Videoen “Leseferdigheter” gir tips om hvordan barn lærer.

ANBEFALT LESING

 From. K. (2020). Vår sårbare hjerne. Omsorgssvikt i et nevropsykologisk og nevropedagogisk perspektiv. Oslo: Gyldendal forlag.

Zero to Three, nettsted med fokus på tidlig samspill og foreldreveiledning.

Norsk Helseinformatikk. Barns psykososiale utvikling, sjekkliste 0 – 3 år