Utviklingsmessige milepæler

Utviklingsmessige milepæler

Barns utvikling og ulike milepæler omhandle mange ulike aspekter[28].

Det handler om:

  • Vekst
  • Tilknytningskompetanse
  • Sosial og følelsesmessig utvikling
  • Motorisk utvikling
  • Språkutvikling
  • Problemløsningsevner
  • Utvikling av egen stil og personlighet

Noen kjerneområder belyses på nettverkets sider mens andre henviser til andre ressurser.
Barnets vekst og vektutvikling er nøkkelaspekter ved oppfølging i alle aldre. Helsedirektoratet publiserte nye nasjonale retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2010[29]. Her anbefales det å bruke WHO’s vekststandard og nye vekstkurver som er utarbeidet i forbindelse med Vekststudien i Bergen. Vekstkurver for jenter og gutter i ulike aldre kan lastes ned fra her.