Psykisk helse & graviditet

Psykisk helse & graviditet

Det er bred faglig og politisk enighet om at styrking av psykisk helse er av stor betydning for den allmenne folkehelsen. Dette er spesielt viktig for kvinner og menn som venter barn eller som nettopp er blitt foreldre. En rekke tilbud er under oppbygging i Helse Nord. De vil bli presentert her etter hvert som informasjon foreligger. En viktig nyskapning i 2017 er etableringen av en brukerorganisasjon som har som mål å styrke gravide og nybakte foreldres psykiske helse. Landsforeningen 1001 dager presenterer seg på egen nettside. 

Kvinner som er i tvil om de skal avbryte eller fortsette sin graviditet kan få støtte, samtaler og hjelp gjennom organisasjonen Amathea. Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskapsavbrudd. I Nord-Norge har organisasjonen kontorer og tilbud i Bodø og Tromsø.

Psykhjelpen for de minste er et nytt lavterskeltilbud for gravide og foreldre til barn fra 0 til 5 år i Tromsø. Det er utviklet i et samarbeid mellom Universitetet, Tromsø kommune og UNN, og har etter en prøve-periode blitt et permanent tilbud. Tilbudet er beskrevet i denne brosjyren (pdf)

Ved Nordlandsykehuset i Bodø er det etablert et tilbud om tidlig samtale for alle gravide i kommunen. Tilbudet gis av spesialutdannet jordmor med tilknytning både til sykehuset og forebyggende helsetjenester, og kommer i tillegg til standardisert oppfølging av gravide fra uke 16. Dette er et forsøksprosjekt, inspirert av kommunens deltagelse i Modell-kommune-prosjektet som ble avsluttet i 2014. Tiltaket er beskrevet i Korus-Nord sitt e-tidsskrift Spor. Denne typen tiltak ble på oppdrag av Helsedirektoratet evaluert og funnet nyttige av Korus-Vest i 2014.

Ved Fødepoliklinikken på UNN tilbyr Spesialisert tverrfaglig team oppfølging for kvinner som har psykiske plager knyttet til graviditet og forestående fødsel.  Dette tilbudet retter seg spesielt mot kvinner med fødselsangst. Kvinner henvises både fra primærhelsetjenesten og internt i UNN.

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) eier og drifter flere online selvhjelpsprogram som er utviklet i samarbeid med Nasjonalt kompetansenettverk for spe- og småbarns psykiske helse (Spedbarnsnettverket). Kurset/ressursen Mamma Mia”, gjør tiden før og etter fødsel bedre” er laget for å støtte gravide og deres partnere. Deltakerne blir tilbudt ulike typer informasjon relatert til faser av graviditeten og forløpet.

ANBEFALT LESING

Mors følelser kan påvirke babyen i magen. Sykepleien.no okt. 2016