Etablere kontakt barn – foreldre

Betydningen av å fremme foreldre-barn relasjonen

“Nytt liv og trygg barseltid for familien – Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen” (2014) anbefaler følgende: «For kvinner og nyfødte hvor det vurderes som like trygt med oppfølging i hjemmet / lokalt som i føde-/barselavdeling, anbefales ett hjemmebesøk av jordmor innen første–andre døgn etter hjemreisen. For kvinner med gode erfaringer fra tidligere fødsel, amming og barseltid tilbys det ett hjemmebesøk av jordmor i løpet av de tre første døgnene etter hjemreisen. For kvinner med vanskelig ammestart, komplisert fødselsforløp, ambulant fødsel / hjemmefødsel eller familier i en risikosituasjon bør det tilbys ytterligere hjemmebesøk i løpet av den første uken etter fødselen. Det anbefales hjemmebesøk av helsesøster til alle nyfødte. Første besøk bør gjennomføres 7.–10. dag etter fødselen. Utover dette foreslås det en konsultasjon / et hjemmebesøk mellom 14. og 21. døgn etter fødselen etter en individuell vurdering»[45] [46].

 • Ha fokus på barnet og barnets samspill med mor/far og eventuelt søsken.
 • Henvend deg til barnet enten det ligger i egen seng eller hos mor.
 • Spør mor/far om å få ta opp barnet før du eventuelt gjør det.
 • Bruk positive vendinger snarere enn å si ”det kan du ikke” eller ”sånn må du ikke gjøre”.
 • Bruk åpne spørsmål som ”har du lagt merke til om”, ”hvordan opplever du”, ”er det noe du synes er vanskelig?”
 • Legg merke til hvordan barnet har det før en amme-/stelle-situasjon:
  • Har hun urolige bevegelser i bein og armer og trenger støtte av et babyteppe?
  • Er hun døsig eller våken?
  • Er det skriking og uro? Hvordan er gråten?
  • Er han lett å trøste? Lar han seg trøste når du/foreldre bruker stemmen, ved å holde hendene støttende rundt han, ved å svøpe i teppe, ved å løfte han opp og eventuelt i tillegg rugge? Snakk til foreldrene om dette, og utforsk hvordan de opplever barnets gråt og temperament.
  • Legg merke til barnets hudfarge og bevegelser. Noen barn er spesielt sårbare og trenger langsom håndtering uten å ligge for mye avkledt ved stell.
 • Et badestell kan gjøres håndterbart for barnet ved hjelp av varmt nok vann, at barnet får støtte ved å sitte på bunnen av karet eller støtte bena mot sidene på badekaret, eventuelt en klut over brystkassen og/eller støttende hender som holder hendene hans.
 • Legg merke til barnets sosiale kapasitet:
  • Hvordan er barnets oppmerksomhet?
  • Gir han blikkontakt – har foreldrene sett om hun ser på dem?
  • Responderer barnet på foreldrenes stemme?
 • Vektlegg at barnet er mottakelig for samspill fra første dag og at mors og fars stemme og ansikt er god trøst.
 • Snakk med foreldrene om sove-/spisemønster, og ta utgangspunkt i barnet og foreldrenes opplevelse av barnet.
En viktig oppgave for jordmor/barnepleier er å skape begeistring for barnet og hjelpe foreldrene til å bli trygg i foreldrerollen. Et møte på bare 15-30 minutter kan utgjøre en stor forskjell for deres opplevelse[1].

ANBEFALT LESING

Whose Choise? Advocating Birthing Practices According to Baby’s Biological Needs, Journal of Perinatal Education 2013 (PDF) Mobilbruk kan være en stille form for omsorgssvikt. Silje Catrin Jensen, Sykepleien, fagartikkel jan 2018