Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste

Statped - statlig spesialpedagogisk tjeneste

Statped er en statlig spesialpedagogisk etat som har kompetanse til å tilrettelegge for elever med behov for tilpasning. “Strakstilbud” er et tilbud som ikke krever henvisning og kan benyttes av brukere, foreldre og eventuelt samarbeidspartnere. Statped kunnskap og kompetanse kan komme nytte allerede i barnehagen – Tidlig innsats – er deres satsing på førskolebarn.