Familiens Hus

Familiens Hus

Familiens hus er en samhandlingsmodell og et lavterskeltilbud som har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier, samt styrke barn og unges oppvekstvilkår.

Navet i Familiens Hus er den åpne barnehagen, og rundt den åpne barnehagen finner man helsestasjonen og andre kommunale tjenestetilbud for småbarn og deres familier.

Familiens Hus i Norge startet som et forsøksprosjekt (2002-2004) etter mal fra de svenske “Familjcentralene”. Kommunene Nordreisa og Fauske var en del av dette forsøket. Derfor heter deres satsing fortsatt Nordreisa familiesenter og Fauske familiesenter. Imidlertid ble nye satsinger betegnet Familiens hus, og er opprettet i svært mange kommuner i Norge. Gjennom Pårørendesenterets tjenestekart kan du sjekke om det finnes et slikt tilbud i din eller nærliggende kommuner.

Anbefalt lesing

Utvikling av konseptet Familiens hus (PDF), utarbeidet av RKBU-Nord, UiT Norges arktiske universitet.