Metoder i hjelpearbeidet

Metoder i hjelpearbeidet

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundig gjennomgang og vurdering av dokumentert effekt. Med tiltak menes metoder/intervensjoner/programmer som har til hensikt å fremme god psykisk helse og/eller forebygge eller behandle psykiske vansker og psykiske lidelser.

Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Helsebiblioteket.no har en oversikt over vanlige skåringsverktøy for barn og unge.
Her finner vi også en lenkesamling med temaer som er knyttet til Barn og unge.