Veiledning av foreldre til for tidlig fødte barn

Veiledning av foreldre til for tidlig fødte barn

Prematurforeningen er en foreldreforening drevet på frivillig basis av foreldre som har fått ett eller flere premature barn. Prematurforeningen driver dette nettstedet som kontaktpunkt. Her har de også en kunnskapsbank hvor de blandt annet deler en meget god veiledningsbrosjyre laget av to dyktige sykepleiere ved Neonatal intensiv seksjon ved Ålesund sykehus.