Spedbarnsalder

Spedbarnsalder

Kapitlet Spedbarnsalder handler om tida fra hjemkomst til barnet er cirka et år gammelt. I denne perioden er de fleste spedbarn hjemme med en forelder, men noen starter i barnehage så tidlig som ved 8-9 måneders alder.

I dag er normen at mødre og fedre deler på barselpermisjonen. Perioden er assosiert med stor glede, forventning og spenning. Vi vet likevel at den kan erfares som vanskelig for mange. Dette kan bero på forhold ved foreldres tidligere erfaringer, svangerskap, fødsel, tilstanden til barnet eller den første tida sammen. De som har god tilgang til sosial støtte, ressurser eller praktisk hjelp er «livets» vinnere.

Det første året preges oftest av en kompleks og hurtig utvikling og denne utviklinga har stor betydning for barnets seinere vekst og trivsel. Erfaringene som barnet får sammen med foreldre, søsken og nære omsorgspersoner gir «næring» til utviklinga sin progresjon og kvalitet. I dette avsnittet får du oppdatert kunnskap om ulike aspekter ved spedbarnstiden, samt informasjon om standard og utvida tiltak barn og familie vil kunne behøve.

Nettstedet presenterer kunnskap og tjenester i kontinuerlig utvikling. Om du har ideer og innspill til fagstoff som savnes eller bør framstilles annerledes, ber vi deg ta kontakt på e-post: DeMinste@helse-nord.no