Amming

Amming

Ammeforekomst i Norge er rapportert til cirka 90 prosent ved tre måneder etter fødselen, 80 prosent ved seks måneder, 63 prosent ved ni måneder og 46 prosent ved 12 måneder[54]. Norge har en høy ammefrekvens sammenliknet med andre høyinntektsland. Ammehjelpen.no har mer informasjon om  Mor-barn-vennlig initiativ (MBVI). I tillegg finner du her gode tips og videoer som kan gi god hjelp når du skal veilede i amming. Ammehjelpen samarbeider tett med nasjonal kompetansetjeneste. Nasjonal kompetansetjeneste for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media – nasjonalt og internasjonalt. Kompetansetjenesten er lokalisert ved Oslo Universitetssykehus og har som oppgave å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten. Ny forskning har stilt spørsmål ved forsvarligheten av fullamming ut over 6 måneder på grunn av risiko for jern og B-vitamin mangel[54]. Helse Sør-Øst ved OUS har laget en ammeprosedyre for premature og syke nyfødte i sin eHåndbok Helsestasjoners ansvar for oppfølging når det gjelder amming Veileder for helsestasjonsarbeid framhever amming som et sentralt veiledningstema på første hjemmebesøk, samt ved 6 uker og 3 måneders kontroll. Helsetilsynet har påpekt at det er et oppfølgingsgap i tiden mellom utreise fra barselavdeling og første kontakt med helsesøster. Et slikt brudd i tjenestetilbudet kort tid etter en fødsel kan true pasienttryggheten Helsetilsynet (2011). Rapporten peker på manglende samhandling mellom tjenestenivåene.

ANBEFALT LESING

Forskning om morsmelkbanken. Artikkel(2019)