Graviditet

Graviditet

illustrasjonsbilde
Skjermdump fra Helsenorge.nos temasider om graviditet

Til deg som har en støtterolle for gravide.

Gravide vil finne mye viktig informasjon om graviditet, rutiner for oppfølging, vanlige plager etc. på helsenorge.no sine sider om graviditet. 
I tillegg finnes det et nettsted – Helseoversikt.no – som også tilbyr en app utviklet i Norge. Nettstedet retter seg mot gravide og småbarnsforeldre og mot kommuner.

En samtale om levevaner gir den gravide mulighet til å ta informerte valg fra begynnelsen av. Helsedirektoratets veileder om hvordan veilede gravide om sunne levevaner anbefales. Det er laget en informasjonsbrosjyre (pdf) om Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

I 2018 ga Helsedirektoratet ut ny brosjyre om gode levevaner. Den inneholder blant annet verktøy for hvordan man kan ta samtalen om alkohol og informasjon om hva alkohol kan gjøre med fosteret. Det tematiserer også tobakk, kost, fysisk aktivitet, bruk av legemidler og rus. Samtalemetoden som presenteres baserer seg på grunnelementene i motiverende intervju. Her finner er instruktive filmer og øvelser.

I løpet av svangerskapet tas beslutninger om hvor man ønsker å føde. Relativt få gravide i Nord-Norge føder hjemme. De som søker mer kunnskap om hjemmefødsler henvises til Helsedirektoratets retningslinjer for hjemmefødsler. Ulike fagmiljø formidler ofte ulike syn på hjemmefødsler.