Røyk og snus

Røyk og snus

Røyking i svangerskapet gir barnet raskere puls og utilstrekkelig surstofftilførsel. Nikotinet i tobakken får blodårene i morkaken til å trekke seg sammen. Dermed får barnet mindre tilførsel av oksygen og næring. Røyking øker sjansen for at barnet får for lav fødselsvekt [72]. Forskning viser også at røyking i svangerskapet kan gi mor vektøking, blodtrykksproblemer og svangerskapsdiabetes . Å være røykfri øker sjansen for et ukomplisert svangerskap og gir barnet bedre vekst- og utviklingsmuligheter. Forskning fra Agderfylkene publisert i Tidsskrift for den norske legeforening i 2016 [73] konkluderer med at snusing ikke har samme negative effekt på barns fødselsvekt som røyking. Imidlertid vil fosteret utsettes for en mer langvarig tilførsel av nikotin enn ved røyking, siden nikotinopptaket blir noe høyere og snusen ofte ligger lenger i munnen sammenlignet med å røyke en sigarett. Man kjenner ikke til nedre grenser for skadevirkninger på fosteret når det gjelder nikotin. Økningen av snusbruk hos gravide kvinner i Agderfylkene er doblet fra 2012 til 2014.Hvis snusbruk fortsetter å øke, kan dette potensielt representere et folkehelseproblem. Det er flere kvinner som bruker snus enn dem som røyker som slutter i løpet av svangerskapet [73].

Helsenorge.no formidler oppdatert kunnskap om røyking, snus og graviditet og har også en egen side med råd og hjelp for å slutte å snuse eller røyke. Her står det blant annet om en gratis app (“Slutta”) som kan gjøre det lettere å slutte med røyk og snus.

ANBEFALT LESING

Anna Gunnerbeck (2017) Prenatal nicotin exposure and effects on the health of the newborn(pdf) Karolinska Institutet Røyking under svangerskapet og fosterskader (engelsk)(Hackshaw, A. Hum Reprod Update 2011) Smoking While Pregnant Could Alter Baby’s DNA populærvitenskaplig gjengivelse på websiden IFLScience av artikkelen Identification of DNA Methylation Changes in Newborns related to Maternal smoking during Pregnancy. EPH 2014 Helserisiko ved bruk av snus. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2014. Om risikofaktorer og forebygging av krybbedød. Lenke til nettside.