Ressurser – undervisningsfilmer

Ressurser - undervisningsfilmer

(Filmene kan tekstes – velg språk ved å trykke på CC.)

Hjerneundere
Filmen handler om hjernens
fantastiske utvikling,
spesielt i barnets første leveår
og hva som påvirker
denne utviklingen.

Lekens kraft
Denne filmen handler om
hva lek betyr i et barns
utvikling

Leseferdigheter
Filmen viser hvor viktig det er å lese
for barna og snakke med dem

Temperament
Her får du se hvor viktig det er å
bli kjent med barnets temerament
for å forstå barnets adferd