Når familien ikke har det bra

Når familien ikke har det bra

Familien gjennomgår store forandringer når et barn blir født. For noen vil det være en enorm forandring å gå fra å være enkeltindivider med ansvar for seg selv til å ha ansvar for et annet menneske. 

For noen kan en fødsel utløse en depresjon. Fødselsdepresjon (postnatal depresjon, barseldepresjon) er en tilstand som kan ramme kvinner etter at de har født. Du kan føle deg nedstemt, trist og engstelig og oppleve at det er vanskelig å passe på babyen din. Heldigvis finnes det god behandling.

Foreldre kan skade sitt barn

Münchausen syndrom by proxy: Psykologtidsskriftet 2008
Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) har laget en håndbok på nett for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling, for eksempel Münchausen by proxy eller fabrikert eller påført sykdom.

Anbefalt lesing

For “Jonas” ble mamma det farligste i livetArtikkel i A-magasinet 2016 (PDF)

Holgersen G, Tellefsen M (2003).Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn. Kommuneforlaget.