Familievernkontor

Familievernkontor

Barne- ungdoms og familiedirektoratet har informasjon om alle familievernkontor i Norge. Finn ditt nærmeste Familievernkontor.

Tilbudene er åpne. Familier behøver ikke henvisning fra fastlege eller andre. Familievernkontorene tilbyr hjelp innenfor mange områder. Vanlige utfordringer som blir tematisert er at partnere i en familie vil forsøke å styrke parforholdet, få hjelp med kommunikasjonsvansker, krangling, utroskap og sjalusi med mer. Det kan også omhandle forhold som er i oppbrudd, vansker med foreldresamarbeid, tema knyttet til “mine og dine barn” og/eller bekymring for barn.

Familievernkontorene har også kompetanse innen det å støtte barn som opplever sorg. Se også ressursside hos Bufdir om barn og sorg.