Spedbarnsgråt og Trøstens ABC

Spedbarnsgråt og Trøstens ABC

Spedbarnsgråten er livsviktig! Gråten forteller om styrke hos barnet, men den kan være utfordrende for foreldre å høre på, tolke og forstå. Hva er robust gråt, hva er kan skyldes smerter, hvilken gråt forteller at barnet holder på å bli utmattet?

Helsepersonell i mange ulike tjenester vil og kan hjelpe foreldre å mestre utfordringene som er knyttet til en gråtende baby. Hjelpen bør være utviklingsfremmende for barnet og trivselsfremmende for hele familien. Denne lydfila er et resultat av mange erfaringer av gråt og baserer seg på forskningsbasert kunnskap om temaet. Den kan være til hjelp for helsepersonell og den kan deles med foreldre som strever.  Lydfil: Babygråt og trøstens ABC

Når nyfødte barn gråter mye er det ofte et uttrykk for at babyen ikke klarer å finne eller opprettholde likevekt i kroppen. Fast svøping er en metode som har vist seg effektiv for for eksempel å dempe motorisk uro og gi nyfødte mer dyp søvn. Det bør kun brukes de to – tre første månedene av barnets liv og gjøres på en trygg måte. Vi har laget en undervisningsfilm om Trygg, fast svøping av nyfødte

Stine Sofies Stiftelse har også publisert en video som veileder foreldre i det å trøste en nyfødt baby: https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/veiledningsfilmer