Rettigheter

Rettigheter

På bakgrunn av seleksjonskriteriene vil noen gravide måtte oppholde seg ved et sykehus i påvente av sin fødsel. Ved sykehuset utstedes et skjema som gir den gravide rett til hotellovernatting. Svangerskapskontroller i varetaes i sykehuset etter henvisning fra lege/jordmor.

Partners overnatting dekkes ikke. I Tromsø får partner samme pris på overnatting med frokost som ved barselhotellet. Dette er noe ulikt ordnet fra sykehus til sykehus.
Se pasientreiser for nærmere informasjon.