Home-Start

Home-Start

Home-Start er et familiestøtteprogram som ble etablert i England for vel 40 år siden. Det har bredt seg til 23 land, og kom første gang til Norge i 1995. Kjerneaktiviteten er å lære opp frivillige til å kunne besøke småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. Rammen er å gi gratis hjelp og støtte i 2-4 timer per uke. Familiens utfordring og den frivilliges mulighet til å hjelpe definerer hva som blir hjelpeaktivitet. En ansatt koordinator intervjuer familiene først og forsøker å finne en god match til en av sine frivillige. Hver Home-Start hjelperelasjon varer fra cirka 6 måneder til 1 år.

Det er familien selv som definerer hva de trenger støtte til. Ideen bak tiltaket er at familier har behov for en likeverdig person som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien.

Home-Start tjenester finnes en rekke steder i Norge. I Nord-Norge er det avdelinger i Mo i Rana og Tromsø. Les mer på HomeStart-Norge.

 

Anbefalt lesing

Home-Start Norge