Barnevern, kontakt & samarbeid

Barnevern, kontakt & samarbeid

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.
Finn lokal vakt i din kommune på barnevernvakten.no