Mistanke om vold & misbruk

Mistanke om vold & misbruk

Statens barnehus

Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Statens barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.

I Nord Norge har Statens barnehus lokaliteter i Bodø og i Tromsø.

Det er politiet, på bakgrunn av en anmeldelse av en sak, som innkaller et barn til Barnehuset.

Barnehuset tilbyr:

På Barnehusets hjemmesider finner du bilder av lokalene, råd vedrørende dekning av reise for ledsager og råd om hva man bør tenke på i forkant av at et barn skal møte på Barnehuset.

RVTS Nord

RVTS Nord har sammen med berørte organisasjoner et fag-team som er ressurser for hele Helse Nord, ikke minst for helsepersonell som har behov for faglig støtte og veiledning når det gjelder incest/seksuelt misbruk. 

SMISO

SMISO er en organisasjon for barn og unge som har opplevd incest og/eller seksuelle overgrep. I Nord-Norge har organisasjonen kontorer i Alta, Kirkenes, Mosjøen og Tromsø.