Fødselsdata

Fødselsdata

Årlig antall fødsler har gått ned i Norge det siste tiåret. I 2014 ble det født nesten 60 000 barn i Norge mens tilsvarende tall for 2019 var 53 000. Gjennomsnittlig alder for førstegangsmødre har gått litt opp, fra 28,7 til 29,8 år og tlsvarende for fedre fra 31,3 til 32 år. 85-90 % av nyfødte lever sammen med begge foreldre, ifølge Medisinsk fødselsregister.

Fødsel i institusjoner foregår på 51 fødeavdelinger/fødesteder i Norge.
Størst er Ullevål med 132 fødsler i uka, minst er Sonjatun med 25 i året. Medisinsk fødselsregister (2011).

Norsk gynekologisk forening har utviklet “Veileder i fødselshjelp 2020”.
Nasjonale kvalitetsindikatorer viser til kvalitet innen gitte områder av fødselsomsorgen. Disse er under utvikling,  Helsenorge.no

Retningslinjer for barselomsorgen (2014), « Nytt liv og trygg barseltid for familien», med hjemmebesøk av jordmor  etter hjemkomst, er under etablering/implementering i flere av landets kommuner. Barneavdelingene i Nord-Norge har gått sammen om å lage en informasjonsbrosjyre til nybakte foreldre “- noen viktige ting om barnet ditt” (2017)

I Norge fødes kun ca. 100 (0,2%) barn i året ved planlagt hjemmefødsel mens tilsvarende tall for Storbritannia er ca 43%, over 300 000 pr år (hjemme eller ved jordmorklinikk). Norsk jordmor og professor har framhevet hjemmefødsel i en artikkel (2015) : Tryggere å føde hjemme.
Helsenorge.no har publisert retningslinjer for hjemmefødsel

I Nord-Norge ivaretar Regional Perinatalkomite sentrale aspekter ved kvalitetssikring og overvåking av fødselsomsorgen. I 2015 ble fødetilbudet i Helse Nord evaluert og resultatene av dette er oppsummert i en egen (pdf) rapport.

Gjennomsnittlig antall nyfødte (2012 – 2014) som fikk helseundersøkelse innen utgangen av 8. leveuke

 • Nordland fylke: ca 2470
  Nordlands kommuner:
  Gj.sn   1 –   6 nyfødte pr. år: Beiarn,Moskenes, Røst,Træna,Vega, Vevelstad, Værøy.
  Gj.sn   7 – 15 nyfødte pr. år: Bindal, Bø, Dønna, Evenes, Flakstad, Gildeskål, Herøy, Rødøy, Sørfold, Tjeldsund,Tysfjord.
  Gj.sn 16 – 24 nyfødte pr. år: Ballangen, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Lurøy, Lødingen, Nesna, Steigen, Sønma.
  Gj.sn 25 – 50 nyfødte pr. år: Andøy, Hemnes, Leirfjord, Saltdal, Øksnes.
  Gj.sn 51- 100 nyfødte pr år: Alstadhaug, Fauske, Hadsel, Meløy,Vågan.
  Gj.snitt > 100 nyfødte pr.år: Bodø (~570), Brønnøy (~170), Narvik (~180), Rana (~260), Sortland (~105), Vefsn (~135),                                            Vestvågøy (~130).

ANBEFALT LESING

Bergman J, Bergman N. (2013) Whose choice? Advocating birthing practices according to baby`s biological needs. The Journal of Perinatal Education