Stress i graviditeten

Stress i graviditeten

Vi kjenner ikke til langtidseffekter av mors stress og hva det kan gjøre med barnet. Stress er ubehag, og å bryte et mønster og finne balanse i hverdagslivet er noe som er bra både for mor og barn. Imidlertid viser en artikkel  i Brain Research (2010) sammenhengen mellom stress under graviditet og barnets tidlige utvikling og stressopplevelser i voksen alder.
En annen artikkel i Child Development (2014) beskriver sammenheng mellom stress og forandringer i gen-materialet som kan bidra til biologisk sårbarhet for adferdsproblemer.

Om stresset er knyttet til graviditet og fødsel finnes det helsepersonell som kan tilby samtaler og veiledning utover kommunal jordmor og fastlege. Dette gjelder også om stress er relatert til konflikter i hjemmet.

ANBEFALT LESING

Om tilrettelegging for gravide i jobb: Se Arbeids- og velferdsdirektoratets idébank for god tilrettelegging for gravide i arbeidslivet. Om gravide og arbeidsmiljø, se Arbeidstilsynets faktaside