Føde/Barsel

Føde/Barsel

Dette avsnittet har fokus på fødsel og barseltid.
Jordmødre og annet barselpersonell som har kontakt med en familie med et nyfødt barn er heldige som kan være vitne til det første møtet mellom mor og barn. Jordmødre har ikke bare et stort ansvar for at fødselen skal forløpe som normalt og at mor og far får en god opplevelse av denne viktige hendelsen i deres liv. De har, sammen med annet barselpersonell, ansvar for å trygge og myndiggjøre nye foreldre til god ivaretakelse av seg selv og barnet.

Avsnittet fokuserer på ulike temaer knyttet til den viktige tiden like etter fødsel. Du får blant annet kunnskap om hvordan veilede foreldre til et godt samspill med babyen sin og hvordan etablere amming. Ulike informasjonskilder og oppdatert kunnskap som er presentert, vil være relevant for deg som skal bidra til en god start på foreldrerollen.

Nettstedet presenterer kunnskap og tjenester i kontinuerlig utvikling. Om du har ideer og innspill til fagstoff som savnes eller bør framstilles annerledes, ber vi deg ta kontakt på e-post: DeMinste@helse-nord.no