Småbarnsalder

Småbarnsalder

Dette avsnittet har fokus på småbarnsalderen. Barnet utvider sin aktivitet, det begynner å gå og blir mer mobilt. Mange barn begynner å få erfaringer gjennom aktivitet utenfor hjemmet.
Barnet er i en rivende utvikling disse først årene. Individuelle ulikheter påvirker barnets kompetanse, følelsesmessige og motoriske utvikling og språkutvikling. I denne utviklingsfasen, når barnet gjerne vil prøve ut egen vilje, er det viktig med en trygg innramming. Barnet trenger trygge og forutsigbare rutiner.

I dette avsnittet får du tips om hvordan veilede i samspillet med barnet, og om hvordan få en god barnehagestart.
Her vil du også finne ulike informasjonskilder som du kan bruke i ditt arbeid med å støtte barn og foreldre som har psykiske utfordringer, samt kunnskap om tiltak som er bygd opp for hjelpe der det er behov for ekstra støtte.

Nettstedet presenterer kunnskap og tjenester i kontinuerlig utvikling. Om du har ideer og innspill til fagstoff som savnes eller bør framstilles annerledes, ber vi deg ta kontakt på e-post: DeMinste@helse-nord.no