Medisinbruk i graviditeten

Medisinbruk i graviditeten

Bruk av kosttilskudd og/eller urtemedisiner under graviditet bør bare brukes etter nøye undersøkelser om at det ikke medfører fare for skade på fosteret. Det anbefales en restriktiv bruk av medikamenter i svangerskapet.
Dersom den gravide står på faste medisiner, må man undersøke om bruken får negative konsekvenser for fosteret. Eventuelt kan det være behov for å finne alternative medikamenter.

RELIS kan kontaktes i spørsmål om legemiddelbruk innen fødselsomsorgen. RELIS yter produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell.

ANBEFALT LESING

Informasjonslenke som kan anbefales mødre: tryggmammamedisin.no