Barnepsykiatriske poliklinkker (BUP) i Helse Nord

Barnepsykiatriske poliklinkker (BUP) i Helse Nord

Spesialisthelsetjenesten har behandlingstilbud på en rekke steder i Nord Norge, primært ved Barne- og Ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP’er).

Aktiviteten i denne delen av spesialisthelsetjenesten gis råd fra et Fagråd for psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord.