Filmen “I trygge hender”

Filmen "I trygge hender"

Landsgruppen av Helsesykepleiere, NSF har lanserte i 2018 en animasjonsfilm som handler om det tidlige samspillet – “I trygge hender”

Prosjektgruppa har også laget engelsk versjon av filmen og brosjyrer på ulike språk knyttet til temaet. Materialet er publisert på nettsiden til Norsk Sykepleierforbund.