Hvis behov for mer støtte/ressurser

Hvis behov for mer støtte/ressurser

Det første året sammen med en nyfødt baby er fantastisk for noen og uutholdelig slitsomt for andre. I noen kulturer vet vi at en nybakt mor og hennes barn bæres på “gullstol” de første 40 dagene, det er en anerkjennelse av denne tidsperiodens spesielle betydning for både barn og mor/familie[48].

I vårt samfunn har tendensen vært motsatt: Mødre skal helst være hjemme til riene er kommet godt igang, føde fort, reise hjem raskt, etablere treningsrytmer og komme seg inn i barselgrupper så snart som mulig. Dette er kanskje greit for noen, mens for mange passer det dårlig.

Anbefalt lesing

Barne- og familiedirektoratets Bufdir) nettside om Familie og samliv

Voksne for barn nettside. Ideell organisasjon som arbeider for god psykisk helse og gode oppvekstvilkår.