Barnehage

Barnehage

De fleste norske spedbarn begynner i barnehage omkring 1 års alder, de yngste kan være nede i 7-8 mnd. En studie fra 2013 viste til at 96% av alle norske barn i alderen 3-5 år går i barnehage[56].

Hvorvidt det å være i barnehage er bedre eller dårligere enn å være hjemme med foreldre i småbarnsalder er ikke entydig. A. Holte (Folkehelseinstituttet) har oppsummert at tidspunkt for oppstart i barnepassordning utenfor hjemmet ikke ser ut til å ha noen betydning verken for senere adferdsutvikling eller skoleprestasjoner[57]. Dette framgår både av norsk og amerikansk forskning. Videre hevder han at høy kvalitet på omsorgsmiljøet i hjemmet fremmer selvregulering blant barn som ikke er i barnehage. Høy kvalitet på barnehagens tilbud fremmer selvregulering blant barn som lever med dårlig læringsmiljø i hjemmet. Det ene miljøet kan med andre ord kompensere for det andre. Begge miljøer gir – hvis de har god kvalitet – positive langtidseffekter på både kognitiv og sosial utvikling opp til 11 år[57].

Samtidig som satsning på barnehager har vært høyt på den politiske agendaen en årrekke er det et faktum at kvalitet på barnehager er svært varierende mht. faglige krav, bemanningsnormer og lekeområders utforming. Helmikstøl refererer at bare 6% av befolkningen mente barnehager var et nasjonalt kjernesatsningsområde[56].

For barn i risiko for utviklingsforsinkelser er gode barnehager spesielt viktig. Et godt samarbeid med familien omkring valg av barnehage, tid for oppstart og lengde på tilvenning kan være betydningsfullt. Helsesøstre som følger opp slike familier bør aktivt bidra i å bygge en god foreldre-barnehage-allianse allerede fra start.

Barnehagepersonell har mye kunnskap om småbarnspedagogikk, utvikling og betydningen av lek mm. De kan imidlertid ha lite kunnskap om spesielle tilstander som er aktuelle for sårbare grupper av barn, for eksempel prematurt fødte barn, barn med uavklarte plager mm. Her er det viktig at helsepersonell i kommunen støtter familiene på en mestringsfremmende måte og bygger bro mellom mulige misforståelser som vokser ut av forskjellen mellom å ha et helse-relatert versus et pedagogisk motivert fokus. En god start i barnehagen er viktig både for barnet og foreldrene[58].

 1. Sett dere godt inn i velkomstbrevet. Fortell barnet navnene på dem som jobber i barnehagen, og vis bilder hvis det følger med. Skriv gjerne ned ting du lurer på og ta med deg lappen i barnehagen en av de første dagene.
 2. Sett av nok tid til tilvenning. Tre dager skal i utgangspunktet være nok for de fleste, men alle barn har individuelle behov.
 3. «Ha det!» er viktig. Ikke prøv å unngå opprivende avskjedsscener ved å snike deg ut når barnet er opptatt med noe annet. Det vil bare skape mer utrygghet. Gjør avskjeden kort og klar, og vis barnet at du er trygg på å gå fra det (så kan du eventuelt gråte en skvett utenfor porten når småen ikke ser deg).
 4. Regn med gråt. Og vit at det er ingen som synes du er en dårlig mor selv om du går fra et hylende barn i barnehagen. Ring, spør og sørg for at DU er trygg på at barnet ditt har det bra.
 5. Sørg for riktig utstyr. Pass på at barnet ditt har alt det trenger av klær og utstyr i barnehagen. La de fineste klærne bli igjen hjemme – praktisk er stikkordet her.
 6. Vær tilgjengelig. Si ifra til personalet hvor fleksible dere er på jobb. Da vet de om du kan komme og hente hvis noe skjer, eller bare ringe for å fortelle at alt går bra med småen.
 7. Til trøst. Ta med et «overgangsobjekt» – en smokk, et koseteppe, bamse eller lignende. Gjerne også bilder av familie, bamse, huset eller kjæledyr. Dette kan hjelpe til med å roe ned barnet dersom det gråter ved separasjon/avskjed.
 8. Regn med å bli syk. Nye omgivelser og flere barn betyr også nye bakterier og virus for småtasser – noe som også betyr økt risiko for at de voksne i familien blir smittet. Snørr og feber preger ofte det første barnehageåret. Vær ekstra obs på å behandle og holde barna hjemme når de får smittsomme plager som øyekatarr, omgangssyke og lus.
 9. Barna har også viktige gjøremål! Pass på at barnet ditt får vært med på det som skal skje i barnehagen selv om du kan sove litt lenger og levere senere en dag. De fleste barnehager er fleksible mht. levering og henting, men unngå å bryte inn i viktige tidspunkter som måltider, soving og aktiviteter.
 10. Lang dag = ekstra mat i sekken. Ta med et middagsglass eller grøt hvis du vet at dagen i barnehagen blir lang.
 11. Informer om allergi og medisiner. Skal barnet ha medisiner i løpet av dagen, oppbevares de i barnehagen.
 12. Ha respekt for personalet og andre barn og foreldre. Selv om barnet ditt selvfølgelig er det aller viktigste for deg, må du også være forberedt på at gullungen nå blir del av en større barneflokk. Det betyr at barnet ditt ikke får uforbeholden oppmerksomhet og at du ikke kan beslaglegge tiden til de voksne i barnehagen i lang tid slik at ikke andre foreldre slipper til ved levering og henting.

Tilgjengelig ressurser når det gjelder oppstart i barnehage:

Nettstedet til Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger er full av spennende tema om barnehagen.

Utdanningsdirektoratets nettsider om barnehagedrift i Norge

Anbefalt lesing

Salaby Barnehage, Grønne tanker-glade barn. Et nettsted utviklet med støtte fra Utdanningsdepartementet