Nyheter

Nyheter

Pårørendesenterets kart

Pårørendesenterets tjenestekart Pårørendesenteret har oversikt over pårørendetilbud i hele landet.Skriv inn kommunen du bor i, trykk enter, og du får opp lenker til tilbud for pårørende der du bor.Du kan også få opp tilbudene ved å klikke på kartet.  Da vil du få en oversikt over noen hjelpetilbud lokalt, regionalt og nasjonalt. Sjekk denne!

0 comments

Hvordan ivaretas samspillsveiledning til foreldre i norske nyfødtintensivenheter?

Ny artikkel i Sykepleien – forfatter Inger Pauline Landsem

0 comments

Gråt og trøstens ABC

Inger Pauline Landsem har laget en lydfil som hun har kalt Gråt og trøstens ABC til Landsforeningen 1001 dager  – en forening for foreldre som strever i begynnelsen et nytt barns liv.

0 comments

Familiesentrert nyfødtmedisen er en nødvendighet!

Ledere ved norske sykehus må ta konsekvensen av at familiesentrert nyfødtmedisin er en medisinsk nødvendighet: Alvorlig syke nyfødte har de samme behov som andre alvorlig syke pasienter hevder barneleger fra flere nyfødt-intensivavdelinger i en artikkel i Dagens Medisin.

0 comments