Informasjon til nybakte foreldre

Informasjon til nybakte foreldre

For generell informasjon til foreldre om helse og sykdom henviser vi til Helsenorge.no.

ANBEFALT LESING

Barne og Familiedirektoratet (Bufdir). 2021. Foreldrehverdag

Nettstedet over har også informasjon til foreldre på mange ulike språk.

Landsforeningen for uventet spedbarnsdød (2021). Informasjon om trygt sovemiljø.

Norge.no, Veiviser til offentlige tjenester på nett.