Seleksjon til riktig fødenivå

Seleksjon til riktig fødenivå

Helse Nord RHF har tilpasset de nasjonale seleksjonskriteriene til vår region. Fødetilbudet i regionen omfatter:
1. Fødestue
2. Fødeavdeling
3. Kvinneklinikk

Kvinnen vil i svangerskapet få informasjon av egen lege/jordmor om det er faktorer som krever at fødselen bør foregå på f.eks en Kvinneklinikk og ikke ved det lokale fødetilbudet. En slik seleksjon skjer fortløpende gjennom hele svangerskapet.

Helsedirektoratet har sammenfattet kvalitetskravene til fødselsomsorgen i Norge i veilederen ET TRYGT FØDETILBUD.
Helse Nord tilpasset senest i 2014 de nasjonale seleksjonskriteriene til nord-norsk geografi og føreforhold – Se Helse Nords presiseringer.

ANBEFALT LESING

Gunnbjørg Andreassen (2014) Differensiert fødselsomsorg i en kvinneklinikk, Artikkel Sykepleien Forskning Helsemyndighetene har laget kvalitetsindikatorer for at befolkningen skal få bedre kunnskap om kvaliteten på helsetjenesten. Her er kvalitetsindikatorene knyttet til graviditet og fødsel.