Flerkulturelle utfordringer

Flerkulturelle utfordringer

illustrasjonsbilde
Foto: Colourbox

Innvandrere utgjorde 12% av den norske befolkningen i 2014, og i 2012 hadde ca. hvert 4. barn (23%) en mor som ikke var etnisk norsk. Jordmødre og helsesøstre støter på sosiokulturelle utfordringer. Enkelte kvinner mener keisersnitt er den beste måten å føde på, mens andre ønsker at deres mødre skal være tilstede heller enn barnefaren.

Fødselsraten blandt innvandrerkvinner er nedadgående, ifølge Statistisk sentralbyrå, og viser at gjennomsnittlig barnetall per kvinne har gått ned de siste tiårene, fra 2,6 i 2000 til 2,1 i 2012. For alle kvinner i Norge samlet, var fruktbarheten på 1,85 barn per kvinne i 2012.

Det er viktig å vurdere behovet for tolk i hvert enkelt møte med en fremmedspråklig. Retningslinjer for god tolkeskikk finner du på denne nettsiden

ANBEFALT LESING

Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Helse- og omsorgsdepartementet.

Ulikheter blant innvandrerkvinnene byr på utfordringer i barselssituasjonen Artikkel i Utrop.no fra 2012.

Ahlberg N, Vangen S. Svangerskap og fødsel i et flerkulturelt Norge.Tidsskrift for Den norske legeforening 2005 Artikkel