Filmer

Filmer

Hjerneundere
Filmen handler om hjernens
fantastiske utvikling,
spesielt i barnets første leveår
og hva som påvirker
denne utviklingen.

Lekens kraft
Denne filmen handler om
hva lek betyr i et barns
utvikling

Leseferdigheter
Filmen viser hvor viktig det er å lese
for barna og snakke med dem

Temperament
Her får du se hvor viktig det er å
bli kjent med barnets temerament
for å forstå barnets adferd

Barns motoriske utvikling 18.01.2014
Vi følger de to babyene Marius og Tomine sin motoriske utvikling steg for steg, fra de er fem dager gamle til de er 15 måneder. Dokumentaren gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk i barnets første leveår. Høgskolelektor Karen Klepsvik står bak filmen. Produsert av Mediesenteret, Høgskolen i Bergen.

Marti Glenn PhD, founder of the Santa Barbara Graduate Institute (now defunct), and Bryan Post and The Post Institute www.postinstitute.com for making this video available to the world. It can be purchased at http://postinstitute.com/store/trauma-brain-and-relationship/