Den kritisk syke nyfødte

Den kritisk syke nyfødte

Den kritisk syke nyfødte er alltid unik. Imidlertid er det noen fellestrekk som kan gi et bilde av hvordan et opphold på nyfødt intensiv kan oppleves. Tre pasienthistorier om noen av de vanligste innleggelsesårsakene kan beskrive hvordan livet på en nyfødt-intensiv-avdeling fortoner seg.

Pasienthistorier

Asfyksi
nedkjølingsbehandling fullbårent barn

Mathilde
født i uke 24

Oscar
født i uke 34 med veksthemming