Du er her

Ressurser - undervisningsfilmer

(Filmene kan tekstes - velg språk ved å trykke på CC.)

Brain Wonders

Tekstversjon av filmen

Hjerneundere
Filmen handler om hjernens
fantastiske utvikling,
spesielt i barnets første leveår
og hva som påvirker
denne utviklingen.Power of Play

Tekstversjon av filmen

Lekens kraft
Denne filmen handler om
hva lek betyr i et barns
utviklingLiteray Skills

Tekstversjon av filmen

Leseferdigheter
Filmen viser hvor viktig det er å lese
for barna og snakke med demTemperament

Tekstversjon av filmen

Temperament
Her får du se hvor viktig det er å
bli kjent med barnets temerament
for å forstå barnets adferd