Du er her

BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en modell for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre. En elektronisk stafettlogg, ulike verktøy og veiledninger skal bidra til en tidligere innsats. Les mer om hvordan dette gjøres i Tromsø kommune her. Mer om modellen finner du hos KorusNord her

 

Anbefalt lesing

Voksne for barn her