Familiesentrert nyfødtmedisen er en nødvendighet!

Ledere ved norske sykehus må ta konsekvensen av at familiesentrert nyfødtmedisin er en medisinsk nødvendighet: Alvorlig syke nyfødte har de samme behov som andre alvorlig syke pasienter hevder barneleger fra flere nyfødt-intensivavdelinger i en artikkel i Dagens Medisin.

Zoltan Tot
Zoltan Tot
Artikler: 4