Du er her

Språkutvikling

I 2008-2009 ble det gjennomført en stor undersøkelse av språklig utvikling hos norske barn i alderen åtte måneder til tre år. Undersøkelsen "Tidlig språkutvikling hos norske barn" kartla grunnleggende språkferdigheter hos omkring 6 500 énspråklige norsktalende barn.

Voksne fremmer barns språkutvikling ved å

 • snakke og fortelle barnet hva som skjer, hva dere ser i hverdagen, pek på kjente ting og fortell hva det heter,
 • enkelt språk, "babyspråk" gjør det lettere for barnet å imitere[37].
 • respondere når barnet sier noe. F.eks. hvis barnet sier "bil", kan responsen være,"du har rett, det er en rød, stor bil",
 • lese til barnet hver dag og gjerne be barnet peke på bilder,
 • be barnet selv om å gi navn til bilder.

Hvis språkutvikling kommer seinere eller langsommere enn forventet, bør barnets hørsel kontrolleres.

 • Språklige milepæler

  Omkring  3 måneder: Begynnende babling, latter, etteraper lyder, snur hodet i retning av lydkilde.
  Omkring  7 måneder: Reagerer på navnet sitt, reagerer litt på "nei", reagerer på lyder ved selv å lage lyder, bruker  
                                     stemmen til å uttrykke glede og ubehag.
  Omkring 13 måneder: Reagerer på enkle verbale oppfordringer, reagerer på "nei", babler med varierende tonefall,
                                      sier "mamma" og "pappa" og bruker ordene på riktig person, vokale utbrudd som "å-å!", prøver
                                      etterligne ord.
  Omkring 18 måneder: Peker på gjenstander eller bilder når navnet på tingen blir sagt, gjenkjenner navn på
                                      familiemedlemmer, gjenstander eller kroppsdeler, sier 4-6 enkle ord.

 

Anbefalt lesing

Norsk Helseinformatikk Temaside om barns språkutvikling. Her.

Fakta om språkvansker hos barn. Folkehelseinstituttet. Her.