Du er her

NBO - samspillsveiledning

Newborn Behavior Observation (NBO) er en ressursorientert og kontekst-sensitiv metode for å veilede/samtale med nye foreldre de tre første månedene av barnets liv[1]. Metoden er satt sammen av 18 observasjonselementer, men en NBO-veiledning bruker kun de elementene som passer - utfra barnets tilstand, tilgjengelighet og foreldrenes kapasitet til å delta. Dette skaper en ramme hvor foreldre og veileder i fellesskap kan utforske og undre seg over hvem barnet er og hvordan hun/han uttrykker seg[49]. I Norge var det tre sykepleiere fra Tromsø som først lærte seg denne metoden[50].

Hovedfokuset ligger i å:

  1. Se hva barnet forteller med kropp og uttrykk.
  2. Styrke foreldre-barn-relasjonen.
  3. Bygge allianse mellom familie og hjelper.

Metoden bygger på mange tiår med spedbarnsforskning og kunnskap om hva som fremmer god tilknytning, trivsel og utviklingsfremmende samspill mellom barn og foreldre og og god dialog mellom ulike aktører. Barn og foreldre påvirker hverandre kontinuerlig, og dette farger hvordan de oppfatter hverandre:

  • barnet: føler seg smileyelsket, trygg og ivaretatt ........ frownstresset, spent, urolig. 
  • foreldre kjenner at: smileydu er min, nydelig, søt, avhengig, hjelpetrengende ....... angryslitsom, rar, skrikete, uforståelig.

Med å ta utgangspunkt i barnets uttrykk og atferd i kroppen, bevegelsene, måten å sovne og våkne på, trøstbarhet, sosialitet og tegn på reguleringsevne  hjelper vi foreldre å forstå barnet sitt bedre. Dette kan gjøre det lettere for foreldre å bli begeistret for barnet sitt.

NBO-metoden ble lansert med egen manual i 2007[1]. En relativt liten amerikansk studie fant at metoden dempet depressive symptomer hos nye mødre[51].

Tilgang til NBO-opplæring i Norge
Siden 2012 har Spedbarnsnettverket, som er en del av Nasjonalt kompetansenettverk for spe- og småbarns psykiske helse i Norge, hatt lisens til å drive opplæring i NBO-metoden. Faglig leder er psykolog/forsker Kari Slinning. Helsesøster Unni Tranaas Vannebo er nasjonal koordinator. Forespørsler om utdanning rettes til koordinator (utv@r-bup.no). NBO-utdanningen er beskrevet på Spedbarnsnettverkets hjemmeside, der det finnes oppdatert informasjon om nye kurs.

Nord-Norge har pr. 2016 to sertifiserte NBO-trenere (Inger Pauline Landsem og Nina Cheetham). Begge bor i Tromsø. I en masteroppgave har Cheetham presentert funn fra en studie hvor nye mødre fikk veiledning etter denne metoden[52]. Landsem har forfattet en kunnskapsbasert veildningsbok til nybakte foreldre[6]. Denne boka var inspirert av hennes kjennskap til NBO-metoden og lignende rammeverk[22] [35].
 

 

Anbefalt lesing

Cheetham NB, Landsem IP, Tunby J. Øker trygghet hos nybakte foreldre. Sykepleien 2011 Artikkel 

Cheetham NB (2011). Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Masteroppgave, UiT, Norges Arktiske Universitet, Tromsø.

Tunby J, Landsem IP, Cheetham NB. Hva er god barselomsorg. Nordlys 2011 Kronikk

Landsem IP, Brøndbo S (2012). En bedre start for deg og din baby. Hvordan forstå ditt nyfødte barn? Landsem forlag (160 s), Tromsø. www.enbedrestart.no