Du er her

Motorisk utvikling

En av spedbarnsforskningens pionerer (B. Brazelton) beskriver spedbarnets totale utvikling som uløselig knyttet til barnets "driv" mot å få kontroll over  bevegelsene, styrke og koordiansjon til å komme seg opp og fram[21] [22]. Evnemessig, følelsesmessig og bevegelsesmessig utvikling er nært sammenvevd[11]. For barn som har behov for hjelp til å nå ulike milepæler er også måten hjelpen gis avgjørende. Barnefysioterapeut Gunn Kristin Øberg har vist at fysioterapeuters sensitivitet i samspill og aktivitet med sårbare barn er avgjørende for hvorvidt barnet klarer nyttiggjøre seg utviklingsstøttende hjelp[32].
Det er dessuten dokumentertet at prematurt fødte barn i Norge fortsatt identifiseres med betydelige forsinkelser hva angår motorisk utvikling[33].

Under vises en oversikt hentet fra Ulvunds bok " Forstå ditt barn 0-2"[34].

Ferdighet
Gjennomsnitt
Variasjon

Løfter hode og bryst i mageleie
8 uker
3-20 uker

Snur seg fra side til rygg
8 uker
3-20 uker

Sitter med støtte
3 mnd
2-6 mnd

Sitter alene
7 mnd
5-9 mnd

Krabber
7 mnd
5-11 mnd

Reiser seg opp
9 mnd
6-12 mnd

Står alene
11 mnd
9-16 mnd

Går med støtte
9,5 mnd
7-12 mnd

Går alene
12 mnd
9-17 mnd

Går opp trapper med hjelp
16 mnd
12-23 mnd

Går opp trapper alene
25 mnd
18-30 mnd

  I samarbeid med en mediebedrift har Høgskolen i Bergen laget en film om barns motoriske utvikling. Filmen viser konkrete utviklingssteg, ulike reflekser og hvordan noen av disse gradvis innlemmes i målrettede bevegelser mens andre forsvinner. Høgskolelektor Karen Klepsvik står bak filmen. Den er en verdifull kunnskapskilde for alle som skal bygge egen kunnskap om barns motoriske utvikling.

 

Anbefalt lesing

........