Du er her

Kenguruomsorg for premature

Bra for mor og bra for barn

Forskning viser til at hud–mot–hud-kontakt de første timene etter fødsel er viktig for tilknytningen mellom moren og det nyfødte barnet. Hud-mot-hud-kontakt gir økt oxytocinnivå og redusert stressnivå for både mor og barn etter fødselen. Barnet roer seg raskere, puster roligere og holder en mer stabil temperatur. Barnet hører mors kjente hjerteslag, og vil etter hvert søke mot brystet for amming[74]. For mor er det beroligende å kjenne barnets kropp mot sin, få se barnets blikk og kjenne barnet søke for å suge. Det er gunstig for produksjon av melk, samtidig som mors beskytterinstinkt vekkes (oxytocin). Denne kontakten er viktig for barn som er født for tidlig, og nyfødt-intensiv ønsker derfor å sette fokus på kengurumottak av for tidlig fødte[61] [62].

Foreleser: Mona Pauline Voie

Kengurumottak av premature – bra for mor og barn

Tekstversjon av filmen

 

Anbefalt lesing

Nettside med fokus på kengurumottak
http://www.skintoskincontact.com/

Lilja J, Jakobsson K, Ångström-Brännstsöm C. (2016) Borta bra men hemma bäst: En intervjustudie om föräldrars erfarenheter och upplevelser av anknytning till förtidigt födda barn som vistats i neonatal hemsjukvård. Spesialistsjukskjøterskaprogrammet, Umeå Universitet, Sverige.