Du er her

Flerkulturelle utfordringer

preview_COLOURBOX568096.jpg

Barn med ulike hudfarger rundt et bord.
Foto: Colourbox

 

Innvandrere utgjorde 12% av den norske befolkningen i 2014, og i 2012 hadde ca. hvert 4. barn (23%) en mor som ikke var etnisk norsk. Jordmødre og helsesøstre støter på sosiokulturelle utfordringer. Enkelte kvinner mener keisersnitt er den beste måten å føde på, mens andre ønsker at deres mødre skal være tilstede heller enn barnefaren.

Fødselsraten blandt innvandrerkvinner er nedadgående, ifølge Statistisk sentralbyrå, og viser at gjennomsnittlig barnetall per kvinne har gått ned de siste tiårene, fra 2,6 i 2000 til 2,1 i 2012. For alle kvinner i Norge samlet, var fruktbarheten på 1,85 barn per kvinne i 2012.

Det er viktig å vurdere behovet for tolk i hvert enkelt møte med en fremmedspråklig. Retningslinjer for god tolkeskikk finner du her

 

 

Anbefalt lesing

Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Helse- og omsorgsdepartementet.

Kojedal, Kristine Ragnhildsdatter, Gravide innvandrerkvinners møte med norsk helsevesen, NTNU 2015 mastergradsoppgave

Ulikheter blant innvandrerkvinnene byr på utfordringer i barselssituasjonen Artikkel i Utrop.no fra 2012.

Ahlberg N, Vangen S. Svangerskap og fødsel i et flerkulturelt Norge.Tidsskrift for Den norske legeforening 2005 Artikkel